آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟ - 5.0 از 5 از 15 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تمام مراحل طلاق توافقی اعم از ثبت دادخواست، اخذ حکم (گواهی عدم امکان سازش) و مراجعه به دفتر رسمی طلاق و امضاء دفاتر مربوطه بدون حضور موکل توسط وکیل امکان پذیر است.

بسیاری از زوجین به دلیل ملاحظاتی مثل ناراحتی، جلوگیری از تنش و ... ترجیح می دهند که مرحله ثبت طلاق هم با حضور وکیل انجام شود و تمایل به حضور ندارند. فقط در صورتی که زوجه دوشیزه یا یائسه نباشد، لازم است که  نتیجه آزمایش بارداری را از یکی از آزمایشگاه ها اخذ و به وکیل  تحویل داده شود. بدیهی است که در خصوص دوشیزه (باکره) و یائسه آزمایش مذکور مصداق ندارد.

وکیل برای طلاق توافقی         09122547699

 

 

* توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص "طلاق توافقی"(قسمت اول) (مشاوره حقوقی طلاق توافقی رایگان است)

* طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟

* مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟

* مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی

* آیا طلاق توافقی در دوران عقد نیاز به اجازه پدر زوجه دارد؟

* آیا شرکت در جلسه مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟

* طلاق توافقی در دوران عقد، باکره نبودن و ترس از پزشکی قانونی

* اگر زوجین هر دو یا یکی از آن ها خارج از کشور باشند، طلاق توافقی به چه صورت انجام می شود؟

* وکالت در طلاق های ناقص!

* طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ (وکیل خوب برای طلاق توافقی)

* اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد و آن را اعمال نماید ولی در دوران عده رجوع کند وکالت از همسر به قوت خود باقی است؟