آیا طلاق توافقی در دوران عقد نیاز به اجازه پدر زوجه دارد؟ - 5.0 از 5 از 24 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 آنچه ماده 1043 قانون مدنی مقرر کرده این است که عقد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و رای وحدت رویه 261 مورخ 1361/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مشخص کرده که دخول مطلقا (چه مشروع باشد و چه نا مشروع) سبب سقوط و ولایت پدر می شود اما در خصوص طلاق دختر دوشیزه قانونی وجود ندارد و طلاق او نیاز به اجازه پدر و یا جد پدری نمی باشد.

سوالی که مطرح می شود این است اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و با طلاق توافقی از هم جدا شوند در حالی که زوجه دوشیزه است، آیا برای ازدواج مجدد این خانم نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است؟

همانطور که در ماده 1043 قانون مدنی اشاره شد عقد نکاح دختر باکره با اذن پدر می باشد. در اینجا نیز شخص مذکور هنوز باکره می باشد.

وکیل برای طلاق توافقی         09122547699

 

* توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص "طلاق توافقی"(قسمت اول)

* مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟

* مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی  

* آیا شرکت در جلسه مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟

* آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟

* اگر زوجین هر دو یا یکی از آن ها خارج از کشور باشند، طلاق توافقی به چه صورت انجام می شود؟

* وکالت در طلاق های ناقص!

* طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ (وکیل خوب برای طلاق توافقی)

* اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد و آن را اعمال نماید ولی در دوران عده رجوع کند وکالت از همسر به قوت خود باقی است؟

* طلاق توافقی در دوران عقد، باکره نبودن و ترس از پزشکی قانونی