رجوع از فدیه در طلاق خلع - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد ابتدا باید دعوی اثبات رجوع را طرح کند و سپس دعوای مطالبه مهریه ...

با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

در خصوص اتهام 1) خانم الف.ر فرزند الف. 34 ساله، اهل همدان، مقیم تهران با وکالت آقایان ع.ز و م.م 2) آقای الف.ز فرزند م. 28 ساله، اهل اندیمشک، مقیم تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای م.ب همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای ع.ص خلاصتا شاکی بیان داشته است ...

الزام خوانده (زوج) به تحویل گرفتن فرزندان مشترک - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

می دانیم که حضانت فرزندان تا پایان 7 سالگی با مادر است بر طبق قانون حضانت فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذار حضانت فرزند قبل از 7 سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است ...

حق ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

متاسفانه بسیار دیده ایم که با فوت یکی از والدین و وجود فرزند، پدر و مادری که در قید حیات است با توجه به اختلافات با خانواده همسر مانع ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ با نوه می شود ....

ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل عدم ازاله بکارت - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

یکی از طرقی که زوجه می تواند به استناد آن از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند عسر و حرج است. مصادیق عسر و حرج بسیار متنوع است مواردی که در قانون ذکر شده است از باب مثال و نمونه می باشد. یکی از موارد نسبتا شایع این است که زمان مدیدی از زمان عقد گذشته است ولی زوجه هنوز باکره باشد در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد و در واقع چند فرض متصور است ....

تاثیر ترک اعتیاد بر شرط وکالت زوجه در دعوای طلاق - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

یکی از عللی که زن می تواند به استناد آن در دادگاه تقاضای طلاق کند اعتیاد مضر شوهر می باشد. در نوشته طلاق به دلیل اعتیاد شوهر به تفصیل به آن پرداخته شده است اما بسیار شاهد هستیم که زوج در مقام دفاع در دادگاه خانواده اظهار می کند که فلان مدت است که ترک کرده و اصطلاحا پاک است. حال جای سوال است که تکلیف دادگاه چیست و نتیجه دادخواست طلاق از طرف زن چه می شود؟ ....

تحلیل پرونده - جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه - 4.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است.....

افترا نبودن شکایت برای احقاق حق – زیر نظر وکیل متخصص امور جزایی (کیفری) - 4.3 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

افترا یا به تعبیر عامیانه مردم (اعاده حیثیت) بر طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی چنین است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت او را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق با یکی از آن ها محکوم می شود.»....

تحلیل پرونده - مطالبه وجه چک تضمین قرارداد - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

هر گاه در متن چک قید شده باشد «بابت تضمین قرارداد فی ما بین» مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت به عهده مدعی است.

شرکت الف (سهامی عام) به طرفیت آقای ش.ب به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال ... مورخ 1393/2/1 مطالبه مبلغ 470,000,000 ریال را می کند که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی از بانک ملی شعبه ... صادر شده است. پرونده به شعبه 128 عمومی تهران ارجاع می شود....

تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

مطالبه دین واحد ( مهریه) از طریق دو مرجع (ثبتی، قضایی) به طور همزمان امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضایی، محکوم به رد است.

خانم م.ع دادخواست مطالبه بخشی از مهریه به مقدار 110 سکه را به طرفیت آقای الف.الف تقدیم دادگاه می کند که به شعبه 274 خانواده تهران ارجاع می شود. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی....