افترا نبودن شکایت برای احقاق حق – زیر نظر وکیل متخصص امور جزایی (کیفری) - 4.3 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

افترا یا به تعبیر عامیانه مردم (اعاده حیثیت) بر طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی چنین است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت او را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق با یکی از آن ها محکوم می شود.»

تبصره – در مواردی که نشر آن اشاعه فحشا محسوب می گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

آنچه که در جرم افترا (اعاده حیثیت) مثل همه جرایم دیگر باید احراز گردد سوء نیت و عنصر معنوی جرم است. با این توضیح که اگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت از کسی کند و از مراجع قضایی تقاضای احقاق حق کند هرچند این شکایت متضمن توهین و افترا باشد، این شکایت را نمی توان مصداق جرم دانست.

آقای ح.ح شکایت سرقت علیه آقای ح.ق تقدیم مرجع قضایی (دادسرا) می کند با این توضیح که مشتکی عنه شاگرد او بوده و در مدتی که در مغازه کار می کرده است کالاهایی از انبار کم شده مضافا بر اینکه اختلاف حساب فاحشی در حساب های مغازه به وجود آمده است در ادامه و با بررسی شعبه بازپرسی و به دلیل اثبات نشدن سرقت و خیانت در امانت آقای ح.ق، در خصوص اتمام ایشان قرار منع تعقیب صادر می شود که دادگاه نیز پس از اعتراض شاکی آن را تایید می کند. پس از این پرونده و مختومه شدن آن، آقای ح.ق در مقام اعاده حیثیت بر آمده و شکایت افترا به طرفیت آقای ح.ح تقدیم دادسرای محل وقوع جرم می کند. پرونده به شعبه 2 دادیاری دادسرای ناحیه 12 تهران ارجاع می شود شعبه مذکور پس از ملاحظه پرونده استنادی سرقت، آقای ح.ح را احضار و پس از اخذ دفاعیات ایشان و اخذ تامین، قرار مجرومیت صادر می کند و در نهایت پرونده به شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع می شود.

دادگاه پس از تعیین وقت و استماع اظهارات طرفین بدین شرح رای صادر می کند:

«.... از آنجا که طرح شکایت و تظلم خواهی حق قانونی هر فردی است و این شکایت بر اساس مستنداتی مثل اختلاف حساب و غیره بوده ولی در عمل جرم اثبات نشده است به صرف همین اثبات جرم افترا نمی کند و سوء نیت احراز نمی گردد. لذا با عنایت به اصل برائت رای بر برائت متهم صادر می نماید این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است.» این رای پس از اعتراض توسط شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر خوانندگان، به نظریه مشورتی 3849/7 مورخ 26/6/1364 استناد می شود که بر طبق این نظر اگر شاکی در مقام احقاق و رفع تظلم علیه کسی شکایت کند و عمل یا جرمی را به او نسبت دهد ولی نتواند آن را اثبات نماید، به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.»