اگر زوجین هر دو یا یکی از آن ها خارج از کشور باشند، طلاق توافقی به چه صورت انجام می شود؟ - با ما مشورت کنید - 5.0 از 5 از 12 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اگر زوجین هر دو یا یکی از آن ها خارج از کشور باشند و در خصوص طلاق توافقی و حقوق ناشی از زوجیت (مهریه، اجرت المثل، حضانت، جهیزیه) توافق داشته باشند. کسی که خارج از کشور است می تواند وکالت در طلاق رسمی را که در یکی از سفارت خانه ها یا کنسول گری های ایران در خارج کشور تنظیم شده است را برای همسر یا یکی از اقوام یا معتمدین خود ارسال کند تا شخص مذکور در ایران برای او وکیل دادگستری اختیار کند.

توجه داشته باشید صرفا وکیل دادگستری از جانب موکل می تواند در محاکم و حتی برای طلاق توافقی به وکالت از دیگری اقدام نماید و شخصی که وکالت در طلاق به او داده شده است (وکیل مدنی) فقط می تواند با آن وکالتنامه برای موکلس با وکیل دادگستری قرارداد منعقد نماید.

یک راه دیگر هم طبق تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده جدید برای زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور پیش بینی شده است به این صورت که اگر بخواهند در کشور محل اقامت، با طلاق توافقی از هم جدا شوند

اول می بایستی با سفارت یا کنسول گری ایران در آن کشور تماس حاصل شود کنند تا شخص صلاحیت دار برای اجرای صیغه طلاق، توسط آن مرجع، معرفی شود. پس از مراجعه زوجین به شخص مذکور و اجرای صیغه طلاق و اخذ گواهی ، می بایستی به سفارت یا کنسول گری ایران برای ثبت طلاق توافقی مراجعه شود. با این روش دیگر نیاز به اخذ حکم دادگاه برای طلاق توافقی نیست.

در روش اول هم توضیح داده شد که زوجین یا طرفی که خارج از کشور است می تواند وکالت در طلاق تنظیم شده در سفارت یا کنسول گری کشورمان را برای شخصی در ایران ارسال کند...

وکیل برای طلاق توافقی         09122547699

 

 

* توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص "طلاق توافقی"(قسمت اول) (مشاوره حقوقی طلاق توافقی رایگان است)

* طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟

* مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟

* مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی  

* آیا طلاق توافقی در دوران عقد نیاز به اجازه پدر زوجه دارد؟

* آیا شرکت در جلسه مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟

* آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟

* طلاق توافقی در دوران عقد، باکره نبودن و ترس از پزشکی قانونی

* وکالت در طلاق های ناقص!

* طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ (وکیل خوب برای طلاق توافقی)

* اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد و آن را اعمال نماید ولی در دوران عده رجوع کند وکالت از همسر به قوت خود باقی است؟