ارث - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 کانال تلگرام کانال ما را در تلگرام دنبال کنید.   parsaylawyers@

 

* تقسیم ترکه (تقسیم هر آنچه شما از آن ارث می برید اعم از اموال منقول و غیر منقول)  * خلع ید مشاعی (اگر یکی از وراث ملک موروثی را در تصرف داشته باشد می توان از طریق دادگاه ملک را پلمپ و تخلیه کرد)
* مهر و موم ترکه        * تحریر ترکه
* مطالبه سهم الارث * اخذ گواهی انحصار وراثت
* تنفیذ وصیت نامه * درخواست سهم الارث زوجه از سایر وراث (مطالبه ثمنیه عرصه و اعیان)

* مطالبه اجرت المثل (اگر یک یا چند نفر از ورثه و غیر آنها بدون رضایت شما در ملک موروثیتان تصرف دارند و یا مانع استفاده شما می شوند می توان از دادگاه تقاضای اجرت المثل از طریق کارشناس رسمی دادگستری کرد اجرت المثل به تعبیر عامیانه چیزی معادل اجاره به قدر السهم شما خواهد بود

مشاهده جدول ماليات بر ارث (کليک کنيد)

مشاهده جدول طبقات ارث (کليک کنيد)

ما در کنار شماییم . با ما تماس بگیرید.

44033677 - 44963487- 021

09122547699