وصول مطالبات - 5.0 از 5 از 12 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کانال تلگرام کانال ما را در تلگرام دنبال کنید.   parsaylawyers@

 

* چک * سفته
* مطالبه طلب به استناد رسید * ممنوع الخروج کردن بدهکار
* توقیف اموال بدهکار * مطالبه طلب به استناد شهادت شهود
* مطالبه طلب بدون رسید و شاهد به استناد قسم * مطالبه طلب به استناد فیش واریز به حساب یا کارت به کارت
* مطالبه خسارت تاخیر تادیه