امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از آنجایی كه عمل مزبور احتمالا با سوء نيت صورت گرفته يیعنی فردی كه اين عكس ها را در فضای مجازی نشر داده است احتمالا دارای سوء نيت بوده و عمل وی از مصاديق ماده 745 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزيرات است ....

حذف نام زوج از شناسنامه پس از طلاق - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد....

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است که یک وکیل دادگستری چگونگی رسیدگی غیابی به پرونده را تشریح می‌کند.
محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های کیفری و قضایی است که قانون‌گذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد ....

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا آن ها را به اولیا یا سرپرست قانونی تسلیم کرده و از آن ها تعهد بگیرد که تادیب و تربیت مناسبی در مورد طفل به کار گیرند یا به پزشک و مددکار اجتماعی معرفی کند و یا این که آن ها را به یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی بفرستد. ....

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قرار وثیقه شدیدتر از قرار کفالت است و پس از ابلاغ به متهم لازم است خود متهم یا شخص دیگر مال یا مبلغ وثیقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد.

وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود....

آیا برای نوشتن مبایعه نامه ملک می بایستی به بنگاه های معاملات املاک مراجعه کرد؟ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خیر. یکی از اشتباهاتی که بین مردم رایج شده است اینکه تصور می کنند نوشتن قرارداد در برگه های چاپی یا نزد مشاوران املاک به قراردادشان رسمیت می بخشد، در حالی که چنین نیست، سند رسمی آن است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و سایر قراردادهای چه نزد مشاوران املاک یا بوسیله ی طرفین معامله تنظیم شده باشد، سند عادی محسوب می شود. بر طبق رای شماره 1218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخش 11839 مورخ 7/2/88 سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام متعاملین به حضور در بنگاه و دریافت کد رهگیری ابطال شده است ....

آخرین مطالب