آیا در دادخواست طلاق توافقی که در دفتر خدمات قضایی تنظیم می شود باید همه توافق ها را مکتوب کرد؟ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روش زوجین و وکلا در این خصوص کمی متفاوت است بعضی ترجیح می دهند که همه توافق های مالی و غیر مالی را در متن دادخواست طلاق توافقی بنویسند و یا اینکه صورتجلسه ای (توافق نامه) تنظیم می کنند و پیوست دادخواست طلاق توافقی می کنند اما به نظر وکلای خانواده گروه وکلای پارسای ( وکیل خانواده) بهتر است دادخواست طلاق توافقی کلی و مجمل باشد.

دادخواست علاوه بر مشخصات طرفین و خواسته (طلاق توافقی) صرفا حاوی درخواست برای طلاق توافقی باشد و مکتوب کردن همه توافق ها با جزئیات کامل به جلسه مشاوره دادگاه موکول شود که در این موارد مشاور دادگاه، توافق های طرفین یا وکلای آن ها را در صورتجلسه ای مکتوب می کند که شعبه دادگاه رسیدگی کننده بر طبق آن رای صادر خواهد کرد.

شایان ذکر است بعضی از دادگاه های خانواده از نوشتن توافق های خارج از عقد نکاح  که ارتباطی به حقوق ناشی از زوجیت ندارد، خودداری می کنند.

وکیل برای طلاق توافقی         09122547699

 

توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص "طلاق توافقی" (قسمت اول)

آخرین مطالب