آیین نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی - 5.0 از 5 از 10 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به جهت آشنایی با حقوق مسافر در پروازهای داخلی و میزان خسارت در صورت تاخیر در پروازها به آیین نامه ذیل که شش صفحه می باشد مراجعه کنید.

* آیین نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی

آخرین مطالب