چگونگی تغییر سن شناسنامه - وکیل حقوقی - 4.8 از 5 از 30 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این مطلب صرفا جنبه ارائه اطلاعات داشته است و کم کردن سن توسط گروه وکلای پارسای مطلقا انجام نمی شود. لطفا تماس نگیرید.

 

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به کاهش سن شناسنامه ای خود دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه 599 مورخ 74/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است.

اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند.

نمونه دادخواست کاهش سن (کمتر از 5 سال)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه - شماره –پلاك

خواهان

خوانده

اداره ثبت احوال

محل اقامت خواهان

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال شناسنامه شماره       و تقاضاي صدور شناسنامه جديد با مشخصات واقعي خواهان

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق 1 -شناسنامه 2 – استشهاديه دائر بر اينكه خواهان از شناسنامه خواهر يا برادر متوفي خود استفاده مي كند . 3 –جلب نظر پزشكي قانوني دائر برتعيين سن واقعي او

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان "نام شهرستان محل اقامت خواهان"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

شناسنامه اي كه كپي مصدق آن تقديم شده است و درحال حاضر خود نيز از آن استفاده و بهره برداري مي كنم شناسنامه واقعي اينجانب نمي باشد بلكه متعلق به برادر متوفي بنده است كه والدين اينجانب به لحاظ بي سوادي يا شايد علاقه ، حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد كه اينجانب متولد شدم آنرا به من اختصاص دادند فلذا با توجه به اينكه سن واقعي اينجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده با جلب نظر خبرة پزشكي قانوني صدور حكم به ابطال سند سجلي شماره       و اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي اينجانب مورد استدعاست.

                                                                              محل امضاء – مهر – انگشت

دلایل مورد نیاز برای کاهش سن شناسنامه

همانطور که گفته شد اثبات این که سن واقعی کمتر از سن شناسنامه ای است امری دشوار است در این خصوص می توان به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی استناد کرد باید توجه داشت که بر طبق ماده241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با دادگاه است.

نمونه رای کاهش سن شناسنامه

در پرونده پیش‌رو خواهان پرونده یعنی خانم شهین... به طرفیت خوانده دعوا، یعنی اداره ثبت احوال تهران، دادخواستی را تنظیم کرده است. او عنوان دادخواست تقدیمی خود را ابطال سند سجلی شماره 13374/13 و صدور شناسنامه جدید اعلام کرده است. خواهان پرونده در دادخواست تقدیمی خود به دادگاه اعلام کرده است که در زمان تولدش والدین وی به علت فقدان اداره ثبت احوال در محل تولد او ، مبادرت به اخذ شناسنامه نمی‌کنند؛ اما دو سال بعد که صاحب فرزند دیگری می‌شوند برای وی شناسنامه می‌گیرند ولی متأسفانه فرزند دوم پس از مدت کوتاهی از زمان تولد خود می‌میرد و پدر و مادر خواهان دعوا به علت نداشتن اطلاع کافی از قوانین موجود، شناسنامه فرزند دوم را برای خواهان دعوا مورد استفاده قرار می دهند. وی در نهایت خواستار ابطال شناسنامه اخیر و صدور شناسنامه جدید توسط دادگاه شده است.

شایان ذکر است که خواهان دعوا در بخش مربوط به ضمایم و دلایلی که اثبات‌کننده ادعای مطرح‌شده وی است، کپی تأیید شده درخواست معاینه پزشکی قانونی و همچنین کپی تایید شده استشهادیه‌ تنظیم‌شده را درج کرده است.

رسیدگی دادگاه بدوی: در ادامه پس از تکمیل محتویات دادخواست و پرونده مربوط به آن، پرونده مذکور به شعبه‌ای از دادگاه حقوقی ارسال می‌شود. در آن شعبه پس از ثبت پرونده یادشده، قاضی دادگاه با ملاحظه پرونده فوق، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه دفتردار نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن موعد را در قالب یک اخطاریه ارسال می‌کند که در موعد رسیدگی، خواهان دعوا، اظهارهای خود را مستند به دادخواست، تقدیم و عین آن را در دادگاه اظهار کرد. سپس نماینده اداره ثبت احوال استان تهران به عنوان خوانده پرونده، به دفاع از این نهاد پرداخت و در این خصوص اعلام کرد که نظر به رسمیت سند مورد دعوا و همچنین استفاده مکرر و مستمر خواهان دعوا از شناسنامه یادشده در طی سالیان متمادی مستندا به مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال در زمان صدور شناسنامه موضوع دعوا، تمامی تشریفات قانونی از جمله تصدیق و گواهی دو نفر شهود واقعه تمام و کمال انجام شده است. به این ترتیب مستند به بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378، تقاضای رد دعوای خواهان پرونده از سوی نماینده خوانده مطرح شده است. سپس شهود مورد استناد خواهان دعوا در جلسه رسیدگی حاضر و پس از سوگند خوردن، اظهارهای خواهان دعوا را عینا تایید و تصدیق کردند؛ اما خوانده دعوا در جرح شهود اقدامی به عمل نیاورد. در نهایت پس از تنظیم صورت‌جلسه توسط دادگاه محترم و امضای آن توسط طرفین دعوای فوق، قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اعلام رأی کرد.

رأی بدوی: در این رای آمده است:«در خصوص دادخواست خانم شهین... فرزند عبدالله به طرفیت خوانده دعوا، اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال سند سجلی به شماره 13/13374 و صدور شناسنامه جدید، دادگاه با توجه به فقدان دلایل موجه و کافی و آماده نکردن شهود ادعایی و با توجه به اینکه نظر به رسمیت سند متنازع‌فیه و استفاده مکرر و مستمر خواهان از شناسنامه مزبور در طی سالیان متمادی مستند به مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال در زمان صدور شناسنامه موضوع دعوا تمامی تشریفات قانونی از جمله تصدیق و گواهی دو نفر شهود واقعه تماما و کمالا انجام شده است، به این ترتیب دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»

دادرسی دادگاه تجدیدنظر: در ادامه خانم شهین در مهلت قانونی نسبت به رأی فوق به‌علت بی‌توجهی به دلایل از جمله پزشکی قانونی و ندادن مهلت برای آماده کردن شهود، تقاضای تجدیدنظر کرد. در لایحه تقدیمی خواهان دعوا آمده است که دادگاه به نظریه پزشکی قانونی که سن بنده را 50 سال معین کرده، توجهی نکرده است، همچنین شهادت‌نامه‌ای نیز پیوست لایحه است که چهار نفر از آشنایان به صحت اظهارات اینجانب شهادت داده‌اند. شعبه دادگاه تجدیدنظر در نهایت با بررسی تمامی اوراق و محتویات پرونده و رأی صادره از شعبه بدوی دادگاه حقوقی به این شرح مبادرت به صدور رأی خود کرد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دعوا، خانم شهین... فرزند عبدالله به طرفیت تجدیدنظرخواه، اداره ثبت احوال به خواسته ابطال سند سجلی به شماره 13374/13 و صدور شناسنامه جدید، دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه به این شرح که نامبرده در سال 1335 متولد شده است و در آن زمان به علت وجود ثبت احوال و مشکلات و سختی راه و عدم اطلاع و آگاهی والدینش شناسنامه برای وی اخذ نشده است و بعد از دو سال یعنی سال 1337 که والدینش صاحب فرزند پسری می‌شوند و برای وی شناسنامه اخذ می‌کند که در حدود کمتر از یکسال نوزاد مزبور فوت می‌کند و بدون ابطال سند سجلی اخذ شده، آن را به خواهان اختصاص می‌دهند. در ضمن شهادت شهود و اظهارات والدینش و همچنین اظهارات خوانده و نظریه پزشکی قانونی که سن خواهان را 50 سال تمام تعیین کرده است، دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1257 قانون مدنی و مواد 229 و 230 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 قانون ثبت احوال، حکم به ابطال سند سجلی به شماره شناسنامه 13 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تعیین سن اعلامی از سوی پزشک قانونی صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری و قطعی است.»

کاهش سن بیشتر از 5 سال

اما اگر کسی مدعی است که سن واقعی او بیش از 5 سال با سن شناسنامه ای تفاوت دارد بر طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب 67/11/13 در صلاحیت کمیسیون 5 نفره اداره ثبت احوال می باشد.

‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل ازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/11/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در گام اول متقاضی می بایست به کمیسیون مذکور اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کند و فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن را تکمیل کند.

علاوه بر تکمیل این فرم مدارک زیر مورد نیاز است:

1- درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).
2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .
3- یک قطعه عکس جدید .
4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .
5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .
6- فیش بانکی طبق تعرفه جاری نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

پس از ثبت درخواست تاریخ تشکیل جلسه به متقاضی اعلام می شود و در جلسه مذکور اظهارات و دفاعیات وارث او، از سوی اعضای کمیسیون سنجیده و بررسی می شود و در صورت نیاز متقاضی به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی فرستاده خواهد شد. در نهایت نظر کمیسیون قطعی و قابل اعتراض نیست و مجددا این درخواست قابل طرح در کمیسیون نمی باشد.

این مطلب صرفا جنبه ارائه اطلاعات داشته است و کم کردن سن توسط گروه وکلای پارسای مطلقا انجام نمی شود. لطفا تماس نگیرید.

 

لینک های مرتبط:

آخرین مطالب