سفته را چطوري تنظيم کنيم؟ - 5.0 از 5 از 14 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ بوده و علاوه بر اين ، اطلاعات زير هم روي آن ثبت شود: مبلغي که بايد پرداخت شود، نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها نوشتن نام و نام خانوادگي صادر کننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين نوشته شود، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سر رسيد سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده بايد به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.
سفته ، بدون نام
در تنظيم سفته، اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که اين طوري فرد مي تواند يا خودش در سررسيد براي گرفتن پول اقدام کند يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند، ولي اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي بايد براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

نکته: اگر سفته سفيد و فقط امضا شده به شما داده شود شما مي توانيد به خط خود يا ديگري متن آنرا کامل کنيد و مشکلي از اين حيث متوجه شما نخواهد بود

نکته: شما مي توانيد سفته را واخواست نکنيد و به همان صورت دادخواست مطالبه سفته به دادگاه دهيد در اين صورت فقط مي توانيد از امضا کننده روي سفته وجه آنرا مطالبه کنيد و عليه ظهر نويس امکان شکايت نيست مطلب ديگر اينکه اگر سفته را واخواست نکنيد و مستقيما دادخواست بدهيد اگر بخواهيد در ابتدا و قبل از صدور راي قطعي اموال بدکار را توقيف کنيد مي بايستي خسارت احتمالي که مبلغ آن را قاضي مشخص خواهد کرد در صنوق دادگستري واريز نماييد تا اجازه توقيف اموال ( تامين خواسته) به دست بياوريد.

نکته: اگر با توجه به نکته ذکر شده در بالا تمايل داشتيد سفته را واخواست کنيد مي بايستي ظرف 10 روز از سررسيد واخواست نماييد و ظرف يک سال دادخواست مطالبه سفته دهيد در غير اين صورت نمي توانيد عليه ظهرنويس اقامه دعوي کنيد.

نکته: مطالبه سفته تا 20 ميليون تومان در صلاحيت شوراي حل اختلاف و بيشتر از آن در صلاحيت دادگاه مي باشد.

 

لینک های مفید:

آخرین مطالب