عدم حضور زوج در دادگاه طلاق – عدم حضور زوجه در دادگاه طلاق - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بعضی از مراجعین به دفتر وکالت گروه وکلای پارسای سوال پرسیده اند که ضمانت اجرای عدم حضور مرد در دادگاه طلاق و همچنین عدم حضور زن در دادگاه طلاق چیست؟

در پاسخ باید گفت که اگر خواسته طلاق توافقی باشد و تا قبل از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) هر کدام از زوجین انصراف دهند و یا در دادگاه برای طی مراحل به شخصه یا توسط وکیل حاضر نشوند، پرونده اصطلاحا بسته خواهد شد و قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی صادر خواهد شد. پس حضور زوجین یا وکلای آن ها تا زمان صدور رای طلاق توافقی الزامی است.

اما در خصوص طلاق به درخواست زوج، اگر در جلسه دادرسی و مراحل، زوج یا وکیل او علی رغم ثبت دادخواست حاضر نشوند باز هم دادگاه خانواده، قرار ابطال دادخواست طلاق را صادر می کند. ولی عدم حضور زوجه مانع رسیدگی دادگاه نیست. در این راستا اگر ابلاغیه (اخطاریه) وقت رسیدگی به زوجه ابلاغ واقعی نشده باشد – یعنی به شخصه آن را دریافت نکرده باشد – رای صادره در خصوص طلاق، غیابی است و زوجه فرصت اعتراض و واخواهی دارد.

طلاق عدم حضور دادگاه

باید توجه داشت که اگر زوج حتی علی رغم عدم حضور زوجه دلیل مبنی بر پرداخت مهریه ارائه نکند یا قبلا رایی برای مهریه صادر نشده باشد دادگاه طلاق به مهریه نیز رای می دهد. مطالبه اجرت المثل و یا استناد به شرط تنصیف دارایی مستلزم مطالبه آن از جانب زوجه می باشد.

اگر طلاق به درخواست زوجه (زن) باشد و خود زن در دادگاه حضور نیابد مثل موارد قبل به دلیل حضور نداشتن خواهان در جلسه دادگاه و نیاز به اخذ توضیح، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند اما اگر زوج (شوهر) در دعوی طلاق از جانب زوجه حضور نیاید، دادگاه به روند رسیدگی خود ادامه خواهد داد. چنانچه زن به عنوان خواهان طلاق در غیاب شوهر بتواند به دادگاه دلیل ارائه کند مثل تحقق یکی از شروط 12گانه ضمن عقد یا عسر و حرج می تواند رای طلاق به صورت غیابی از دادگاه دریافت کند. چنانچه ابلاغ وقت رسیدگی به شوهر واقعی نبوده باشد، او می تواند به رای در جهت غیابی اعتراض و واخواهی نماید.

بدیهی است حتی اگر مرد (زوج) در دادگاه طلاق به درخواست زن حاضر نشود، زوجه ناگزیر به ارائه دلایل محکمه پسند و موثر در طلاق، به دادگاه خواهد بود. در غیر این صورت دعوی او رد خواهد شد.

وکیل طلاق در غرب تهران   09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط:

 

آخرین مطالب