طلاق توافقی و ابراء ذمه زوج برای قسمتی از مهریه - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سوال: مهریه همسرم 500 سکه تمام بهار آزادی به صورت عندالمطالبه است. دو سال بعد از عقد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، همسرم 350 سکه را با تنظیم سند رسمی "ابراء" نموده است. اکنون با توجه به اختلافات فراوان تمایل به طلاق از نوع توافقی داریم و توافق شد که 110 سکه را در محضر (دفترخانه رسمی طلاق) به همسرم به عنوان مهریه پرداخت نمایم و باقی مانده را ایشان ادعایی نداشته باشد با این توضیحات آیا بعد از طلاق، زوجه می تواند ادعایی نسبت به بقیه مهریه داشته باشد؟

در توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص طلاق توافقی که در چهار قسمت نگارش شده است به زبان ساده توضیحات مفصل تقدیم عزیزان شده است اما در جواب این سوال باید گفت که 350 سکه از مهریه از سوی زوجه ابراء شده است و با این وصف مطلقا از سوی ایشان امکان مطالبه مجدد آن نمی باشد چه این که زوجین طلاق گرفته یا نگرفته باشند. پس از 500 سکه گفته شده می ماند 150 سکه تمام بهار آزادی، آن طور که گفته اند 110 سکه به زوجه در دفترخانه طلاق پرداخت می شود و در ادامه زوجه 40 عدد سکه باقی مانده را در قبال طلاق بذل می کند و با این شرایط اگر گواهی عدم امکان سازش (رای طلاق توافقی) صادر شود و صیغه طلاق نیز جاری و ثبت رسمی شود طلاق خلع است. همانطور که می دانید در خلع اگر زوجه مطلقه دوشیزه یا یائسه نباشد می تواند به آنچه بذل کرده "مابذل" در ایام عده - سه طهر – رجوع نماید اما "مابذل" در این جا چیست؟ فقط 40 سکه تمام بهار آزادی زیرا 350 سکه قبلا ابراء شده و توضیح دادیم که مطلقا قابل برگشت نیست و 110 سکه نیز دریافت شده است.

ممکن است سوال مفروض پیش بیاید که عکس العمل مرد چه می تواند باشد؟ اگر در طلاق خلع زوجه به آنچه بذل کرده مراجعه کند نوع طلاق از بائن به رجعی تغییر می یابد. در این راستا مراتب رجوع زوجه توسط سردفتر طلاق به زوج اعلام می شود و او نیز می تواند در صورت تمایل به زوجه نیز رجوع نماید و طلاق از بین برود. اگر زوج چنین نکند طلاق قطعی می شود ولی ذمه زوج برای 40 سکه باقی مانده مشغول می ماند و بدهکار محسوب می شود. مگر این که زوجه یا حق رجوع به مابذل را از خود ساقط کرده باشد و یا به جای بذل و یا همراه آن باقی مانده مهریه را هم ابراء کرده باشد.

وکیل خانواده در تهران     44963487 – 09127923611 – 09122547699 –44033677

 

لینک های مرتبط:

 

آخرین مطالب