دانلود فرم های استشهادیه اعسار - 4.8 از 5 از 23 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانلود فرم های استشهادیه اعسار:

* فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

* فرم صورت برداری اموال(مربوط به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به)

* فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به (دریافت نسخه pdf)

نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه خانواده:

* فرم استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه (این فرم جهت اعسار در کلیه دعاوی خانوادگی نظیر مهریه، اجرت المثل و … استفاده می شود.)

* فرم استشهادیه معافیت از هزینه دادرسی دادگاه خانواده (مهریه، نفقه، اجرت المثل و …)