شکایت ترک انفاق - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟

 

شکايت ترک انفاق بر طبق ماده 53 قانون حمايت از خانواده اگر مردي با داشتن استطاعت مالي و تمکين زن نفقه او و فرزندان يا ساير واجب النفقه را نپردازد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکي خصوصي در هر مرحله از بين خواهد رفت و سوء سابقه نيز محسوب نمي شود.