شکایت فریب در ازدواج - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فريب در ازدواج بر طبق ماده 647 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي اگر هر يک از زوجين به امور واهي مثل تحصيلات عاليه ، تمکن مالي ، موقعيت اجتماعي، بکارت ، شغل و سمت خاص ، تجرد ، ازدواج نکردن و امثال آنها ديگري را فريب دهد و ازدواج بر مبناي آن واقع شود مرتکب به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي شود. ميزان مجازات و امکان اعمال تخفيف بر عهده قاضي صادر کننده راي مي باشد.

* "گواهی تجرد" چیست؟ (وکیل خوب خانواده در تهران)

* جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه

* تحلیل پرونده - فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق