آیا قیم می تواند ملک صغیر را بفروشد؟ - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بر طبق مواد 81 و 83 قانون امور حسبی، قیم طفل یا مجنون حق فروش اموال غیر منقول (ملک) متعلق به او را ندارد مگر ...

چطور می توانم پرینت موبایل همسرم را بگیرم؟ - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به کرات از ما این سوال پرسیده می شود ظاهرا عده زیادی در کشور تمایل دارند که بدانند همسرشان با چه کسانی در ارتباط است. در این خصوص باید گفت که اپراتورهای تلفن همراه به جهت حفظ اسرار دیگران نمی توانند پرینت تلفن همراه را به شخصی به غیر از صاحب خط بدهند.

آیا تعطیلات رسمی جزء مهلت های دادگاه محسوب می شوند؟ - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کم و بیش همه مردم با اخطاریه های دادگاه برای خود یا آشنایان مواجه بوده اند مثل مهلت20 روز اعتراض به رای یا مهلت 7 روز اعتراض به نظر کارشناس و امثال آن...

ضمانت کسی را برای دریافت وام کرده ام، اقساط را پرداخت نمی کند چه باید کرد؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ضمانت کسی را در گرفتن وام کرده ام و او اقساط را پرداخت نمی کند...

آیا کسی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شود ایرانی است؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آیا کسی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شود ایرانی است....

شیربها در قانون وجود دارد؟ - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قانون در خصوص شیر بها ساکت است و مقرره ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما می بایستی به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد. رسم پرداخت شیر بها در عقد ازدواج در معدود از خانواده های ایرانی رواج دارد و بدین صورت است که داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت کند و این مبلغ جدای از مهریه محسوب می شود.

شرایط اعدام دختر باکره بر طبق قانون چیست؟ - 5.0 از 5 از 10 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرایط اعدام دختر باکره بر طبق قانون ....

مجازات حمل و نگهداری شیشه توسط کارمندان دولت چیست؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مجازات حمل و نگهداری شیشه توسط کارمندان دولت چیست...

پرداخت نفقه فرزند بر عهده کیست؟ - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بر طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزند بر عهده پدر است به شرط استطاعت مالی او، اگر او قدرت پرداخت نفقه نداشته باشد ....

آیا معلم حق تنبیه بدنی کودک و نوجوان را دارد؟ - 5.0 از 5 از 9 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بر طبق ماده 1179 قانون والدین حق دارند طفل خود را در حد متعارف و در راستای تادیب تنبیه کنند و شامل سایر افراد مثل برادر، خواهر، معلم و ... نمی شود ...