آیا شرکت بیمه برای پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث مهلت دارد؟ - 4.4 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

بر طبق مواد 31، 32 و 34 "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" در خصوص حوادث منجر به دیه، شخص زیان دیده یا وراث می بایستی بعد از اعلام شکایت و قطعیت حکم به شرکت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند و شرکت بیمه نیز در طبق قانون موظف است پس از 20 روز بعد از تکمیل مدارک از جانب زیان دیده یت وراث، خسارت را پرداخت کند. جالب اینکه پس از تکمیل مدارک اگر اشخاص مذکور مراجعه نکنند باز هم شرکت بیمه موظف است که مبلغ خسارت را نزد صندوق بیمه تودیع نماید و قبض واریز را برای مرجع قضایی ارسال کند.

بیمه,بیمه شخص ثالث,

اگر شرکت بیمه در مهلت 20 روز خسارت را پرداخت نکند می بایستی روزانه نیم در هزار مبلغ خسارت را در حق زیان دیده یا وارث وی پرداخت نماید.

متن کامل قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395

 

*

*