نپرداختن شارژ ساختمان – یکی از واحد ها شارژ ساختمان را پرداخت نمی کند چه کنیم؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بهترین وکیل حقوقی گروه وکلای پارسای پاسخ می دهد: قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان مصوب 1347، تکلیف را مشخص کرده است. توصیه می شود متن کامل این دو قانون به صورت فایل pdf در اختیار داده شده است و طولانی نیز نمی باشد را به جهت تکمیل اطلاعات مطالعه بفرمایید.

اما به طور خلاصه این که:

  1. در صورتی که تعداد مالکین یک ساختمان از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود.
  2. مجمع عمومی یا شرایطی که در آیین نامه مذکور آمده پس از تشکیل، مدیر یا مدیران ساختمان را با تصویب اکثریت حاضر انتخاب می کنند.
  3. مدیر یا مدیران سهم هر یک از مالکین را از شارژ ساختمان با توجه به مساحت زیر بنای اختصاصی هر واحد مشخص می کند.
  4. در صورت نپرداختن شارژ (هزینه های مشترک) توسط مالک یا استفاده کننده مدیر یا مدیران موظفند که اظهار نامه ای با ذکر مبلغ و صورت ریز هزینه ها از طریق دفتر خدمات الکترونیک برای واحد امتناع کننده ارسال کند. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات ساختمان از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند و در صورتی که واحد امتناع کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند
  5. توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید..

در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها(

نکته: مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه امکانات اختصاصی هر واحد.

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

 

لینک های مرتبط: