مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم چیست؟ - 4.7 از 5 از 13 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1-    مجازات حمل یا نگهداری سلاح شکاری از 91 روز تا 6 ماه حبس تعزیری است.

2-    مجازات حمل یا نگهداری سلاح گرم سبک غیر خودکار از 2 سال تا 5 سال حبس تعزیری است.

3-    مجازات حمل یا نگهداری سلاح گرم سبک خودکار از 5 سال تا 10 سال حبس تعزیری است.

4-    مجازات حمل یا نگهداری سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین از 10 سال تا 15 سال حبس تعزیری است.

 

لینک های مرتبط: