مجازات حمل و نگهداری شیشه توسط کارمندان دولت چیست؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بر طبق تبصره 2 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر کارمندان دولت یا شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، شیشه (آمفتامین) حمل، نگهداری یا مخفی کنند علاوه بر مجازات مندرج در قانون که متناسب با مقدار شیشه می باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

لینک های مرتبط: