فرایند لازم الاجرا شدن قانون چگونه است؟ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید در شورای نگهبان به رئیس جمهور ابلاغ می شود، رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز آن را امضاء نماید و دستور انتشار بدهد و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را چاپ و منتشر کند. پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی قانون لازم الاجرا می گردد.

اثر قانون نسبت به آینده است و در اصطلاح حقوقی عطف به ما سبق نمی شود مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ شده باشد.

 وکیل مجرب طلاق در تهران و کرج   

 

لینک مرتبط: