دادن حق طلاق به زوجه چگونه است؟ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حق طلاق زن چيست؟

به همسرم حق طلاق داده ام آيا مهريه هم مي تواند بگيرد؟

دادن حق طلاق به زوجه یا همان وکالت حق طلاق به زن که بین مردم رایج شده است به این صورت است که زوجه می تواند ضمن عقد شرط کند که حق طلاق با او باشد و در واقع از زوج وکالت در طلاق داشته باشد یا اینکه بعد از عقد زوجین به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مرد به زن وکالت در طلاق بدهد در این موارد زن می تواند بدون اطلاع و حضور مرد طلاق بگیرد.
وضعیت مهریه و سایر حقوق مالی و حضانت فرزندان بستگی به وکالتی دارد زوج به زوجه میدهد لذا می توان شرط کرد زوجه در قبال طلاق تمام یا مقدار مشخصی را که توافق می شود ببخشد و یا حتی حق طلاق با دریافت مهریه باشد
باعنایت به اینکه متن وکالتنامه حق طلاق در سرنوشت آتی زوجین بسیار موثر است توصیه می شود در این خصوص حتما با ما مشورت نمایید.

وکیل برای طلاق توافقی       44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط:

مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟

شرط ضمن عقد تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

رابطه تمکین و نفقه چیست؟

طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ (وکیل خوب برای طلاق توافقی)