آیا مردان می توانند به راحتی همسرانشان را طلاق بدهند؟ - 4.8 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

می دانیم که هر کشوری قوانین مربوط به خود را دارد که ریشه در مذهب، عرف و تاریخ آن سرزمین دارد. در کشور ما نیز قانون اساسی در اصلی مترقی اجازه است که مذاهب به رسمیت شده در کشور بر طبق مقررات و رسوم خود در امور ازدواج و طلاق و امثالهم عمل کنند. در این خصوص دادگاه های خانواده ایران برای دعاوی خانوادگی ایرانیان مسیحی، یا کلیمی و ... بر طبق رسوم خودشان رای صادر و تصمیم گیری می کنند. اما با توجه به این که اکثریت مردم سرزمینمان مسلمان و بیشتر مذهب شیعه جعفری هستند آنچه در اینجا می آید مختص ایشان است و به سایر مقررات طلاق ایرانیان غیر شیعه پرداخت نمی شود.

مقررات و قواعد مربوط به خانواده، حقوق زوجین، ازدواج و طلاق ریشه عمیقی در فقه شیعه دارد به موجب قواعد شرعی و اسلامی، حق طلاق با مرد است. این عبارات بر این وضوح در قانون مدنی نیامده است ولی در عمل و رویه دادگاه چنین است: ماده 1133 قانون مدنی مقرر کرده است: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

با این وصف اگر مردی متقاضی طلاق باشد و همسرش تمایل به آن نداشته باشد به عبارت دیگر طلاق توافقی نباشد، می تواند از دادگاه خانواده محل اقامت زوجه (همسرش) تقاضای طلاق کند و دادخواست طلاق یکطرفه از طرف مرد ثبت کند.

همانطور که گفته شد درخواست طلاق از طرف مرد اولا می بایستی در قالب دادخواست باشد. ثانیا در دادگاه محل اقامت زوجه باشد. ثالثا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی در جاهایی که استفاده از آن اجباری شده است، ثبت گردد.

اما نتیجه این ثبت دادخواست و طرح دعوی چه خواهد شد اگر زن مخالف و ناراضی باشد پرونده چگونه پیش خواهد رفت؟ مخالفت زن در دعوای طلاق از جانب زوج، تاثیری در به نتیجه نرسیدن طلاق ندارد و قاضی دادگاه با اصرار مرد بر طلاق ناگزیر است که رای طلاق از طرف مرد را صادر نماید. اما زوجه می تواند با مخالفت روند طلاق به تقاضای مرد را طولانی و حتی فرسایشی کند چه بسا که یک سال هم به طول انجامد. مراحل دادگاه طلاق به درخواست مرد عبارت است از دادگاه خانواده بدوی، دادگاه تجدید نظر استان تهران، دیوان عالی کشور، با این توضیح که هر کدام از طرفین به رای صادره اعتراض کند پرونده به مرحله بالاتر برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

اما بی شک حقوق زوجه پایمال نخواهد شد. قاضی دادگاه خانواده حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مکلف است در دعوای طلاق تکلیف اموری مثل شروط ضمن عقد، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و نصف اموال را مشخص کند. مردی که متقاضی طلاق است بایستی مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل ایام زوجیت که به نظر کارشناس مبلغ آن مشخص خواهد شد را پرداخت کند اگر شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه را هم زوج امضاء کرده باشد می بایستی تا نصف اموالی که در ایام زناشویی به دست آمده است – به تشخیص دادگاه – به زوجه پرداخت نماید. توصیه می شود برای داشتن اطلاعات کافی در خصوص شرط نصف اموال لینک آبی رنگ را مطالعه نمایید.

سوال مهم دیگر این که آیا مردی که خواهان طلاق است لزوما باید حقوق مالی زوجه را نقد پرداخت کند و آیا امکان اعسار از حکم در این خصوص میسر است؟

در این مورد مطلبی در سایت تحت عنوان در صورت طلاق از طرف مرد آیا مهریه تقسیط می شود؟ نوشته شده است که بهتر است لینک مربوطه را کلیک نمایید و مطالعه فرمایید.

وکیل متخصص طلاق در تهران و کرج     09122547699 - 09127923611 - 44033677

 

لینک های مرتبط:

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

تاثیر ترک اعتیاد بر شرط وکالت زوجه در دعوای طلاق

بخشیدن مهریه در ازای حضانت فرزند

وکالت در طلاق زوج از زوجه مثل وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق با زن) امکان پذیر است

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر – ازدواج مجدد بدون اجازه زن اول

پرداخت نفقه فرزند بر عهده کیست؟

مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، وکالت حق طلاق زن