کنوانسیون ها (دانلود) - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر دریا

 کنوانسیون رامسر (ميثاق بين المللي حفاظت از تالاب ها)

 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض بر علیه زنان

 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)

  کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

 کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاح های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام این سلاح ها

 کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها

 کنوانسیون میراث معنوی

 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار با مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

 کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها

 کنوانسیون توسعه منابع انسانی

 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 کنوانسیون حقوق کودک

 کنوانسیون ورود موقت (آ.ت.آ)

 متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی