کودک آزاری - 5.0 از 5 از 13 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بر طبق ماده ٤ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ١٣٨١ هر گونه صدمه ، اذيت ، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت ، بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان جرم محسوب مي شود و مرتكب به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
كودك آزاري از جرايم عمومي است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
همانطور كه گفته شد ممانعت از تحصيل كودكان جرم است.