ملکی - 5.0 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پرونده های حقوقی و کیفری با موضوع املاک با توجه به منشاء که می تواند ارث ، قرارداد و غیره باشد بسیار متنوع و فراوان است که به نمونه ای از آنها اشاره می شود:

* خلع ید * مطالبه خسارت
* فروش ملک مشاعی(تقاضای دستور فروش از دادگاه) * تقسیم ترکه اموال منقول
* تفکیک و افراز * الزام به فک رهن
* الزام به تنظیم سند رسمی * تحویل مبیع
* پرونده های مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت * تخلیه مسکونی
* تخلیه تجاری به لحاظ انقضای مدت * تخلیه به دلیل تغییر شغل
* تخلیه به دلیل انتقال به غیر * تخلیه به دلیل نیاز شخصی
* تخلیه به دلیل تعدی و تفریط * تخلیه به دلیل نوسازی
* پرونده های مرتبط با آپارتمان نشینی * پرونده های مرتبط با قراردادهای مشارکت در ساخت
* اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری * رفع مزاحمت و ممانعت از حق
* رفع تصرف عدوانی  

با ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم

44033677 - 44963487- 021

09122547699