فقط تهران و کرج 021-44033677 021-44963487 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

موارد فسخ نکاح به علت عیب

موارد فسخ نکاح به علت عیب

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 1281 بازدید

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجایی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طور کلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه ۹۲۹۰۰۳۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا آقای م.الف با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم ف.ف به خواسته فسخ نکاح به جهت عیب در خوانده تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۷ خوانده را به عقد نکاح خود درآوره هرچند در عقد شرط سلامت نشده لیکن عقد بر مبنا آن منعقد گردیده عیوب خوانده را افتادگی شانه ۲- گوشت اضافه در بدن ۳- موی اضافه ۴- بوی بد دهان می باشد. قبل از عقد موکل سلامت خوانده را شرط نموده شهود حاضر بودند اخیرا بعد از عقد متوجه شده خوانده دارای عیوب مذکور است و بیماری خود را از موکل مخفی نگه داشته لذا به استناد مواد ۱۱۲۸ و ۲۳۵ و ۱۱۳۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارد در جلسه ۹۲/۷/۱۰ خوانده نیز آقای الف.ی وکیل دادگستری را به وکالت انتخاب در جلسه مذکور حاضر گردیده وکیل خواهان در جلسه مذکور به مضمون متن دادخواست مطالبی عنوان تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده وکیل خوانده اظهار داشت عیوب مورد ادعا با کدام یک از عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی مطابقت دارد وکیل خواهان اظهار داشت با مواد مذکور مطابقت ندارد اما شرایط مذکور برای موکل قابل تحمل در زندگی نمی باشد بالطبع آثار منفی برای این دو جوان قرار خواهد گرفت وکیل خوانده اظهار داشت فارغ از صحت و سقم ادعای خواهان که مورد انکار شدید موکل می باشد مواد احصا شده از مصادیق فسخ نکاح نمی باشد تقاضای رد دادخواست را دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۵۴۸ – ۹۲/۷/۱۳ ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که هر کدام از عیوب عنوان شده جزء عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نمی باشد و شرط موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هم جنبه ایجابی و مثبت شروط می باشد به این مفهوم که در صورت فقدان صفت؟ شرط شده در یکی از طرفین برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود به این معنا نیست که وجود هر گونه عیب حتی خارج از مواد احصاء شده در ماده ۱۱۲۳ برای طرف بر خلاف شرط بنایی برای یکی از آن ها حق فسخ به وجود آید به عبارت دیگر شرایط فسخ نکاح به طور خاص در حقوق مدنی پیش بینی شده و قواعد عام مربوط به تعهدات در روابط زوجین قابل اجرا نمی باشد بنا به مراتب مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای از سوی خواهان مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان قزوین ارجاع به کلاسه ۹۲۹۰۰۳۷۷ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۹۰۱۲۲۵ – ۹۲/۹/۲۰ با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید این رای در تاریخ ۹۲/۱۰/۳ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۳ از رای مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیولن عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مطلب مرتبط :   درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوج

«رای دیوان»

فرجام خواه اعتراض موجه و مستندلی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی هم اشکال مهمی به نظر نرسیده بنا به مراتب مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید .

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبدالله پور – صدوقی فر

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *