برای تماس کلیک کنید 021-44033677 021-44963487 021-77938057 021-77910821
قبول وکالت فقط برای تهران

پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه

پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 400 بازدید

در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می شود.

«رای دادگاه»

دادخواست خواهان س.ن به طرفیت ۱- آقای س.ب ۲- الف.گ به خواسته رفع رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح این که زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستندا به ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می شود که به دفعات به خارج از کشور مسافرت نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران – حیدری

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.ب به طرفیت س.ن نسبت به دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۹۱/۴/۱۴ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۹۱/۲/۵ مورد تایید قرار گرفته و به موجب دادنامه ۱۴۵ به تجدید نظر خوانده با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدید نظر خواه اقدام گردیده لغو شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با قوانین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تایید می شود. رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – آل حبیب

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده در تهران و کرج با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *