فقط تهران و کرج 021-44033677 021-44963487 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

نمونه پرونده

نمونه پرونده

مطالب مربوط به موضوع نمونه پرونده

۱ مهر ۱۳۹۷
منع اشتغال زوجه
 • 15
 • 17442
 • 0
نحوه اجرای حکم منع اشتغال زوجه و ضمانت اجرای آن
نحوه اجرای احکامی که در خصوص منع اشتغال زوجه صادر میشود چیست و ضمانت اجرای آن چه می باشد؟ محل تشکیل نشست : مجتمع قضایی خانواده 2 تاریخ تشکیل نشست:19/9/1393 تعداد افراد شرکت کننده: 7نفر دبیر جلسه: خانم حیاتی حاضران در جلسه : قضات مجتمع ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
فریب در ازدواج
 • 15
 • 5492
 • 0
جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه
خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
مطالبه همزمان مهریه
 • 15
 • 54177
 • 10
مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه
امکان مطالبه همزمان مهریه از دادگاه اجرای ثبت سئوال بسیاری است. همانطور که در توضیحات مطالبه مهریه گفته شد زوجه هم از دادگاه و هم از اداره اجرای ثبت می تواند مهریه را مطالبه کند و به تعبیر دیگر مهریه ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 3142
 • 0
فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق
دادخواستی از جانب آقای الف.م با وکالت خانم ... به طرفیت خانم ح.پ با وکالت آقای م.م به خواسته فسخ نکاح تقدیم شعبه 230 خانواده تهران می شود با این توضیح که زوجین بر طبق سند نکاح در دفترخانه 240 ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 2130
 • 0
توافق زوجین در تعیین موعد عروسی و تاثیر آن نسبت به نفقه
خانم ه.س به طرفیت غ.ب دادخواست مطالبه نفقه معوقه از مورخ 90/8/16 لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه 4000000 ریال طرح می کند که متعاقبا در جلسه دادرسی، وکیل خانواده گروه پارسای از جانب زوج اعلام وکالت می کند. شعبه 8 دادگاه عمومی ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 3467
 • 0
تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی
آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین 9 ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
ارش البکاره
 • 15
 • 9175
 • 0
دادخواست مطالبه ارش البکاره در مورد زنا
سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟ قبل از ورود به پرونده ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2597
 • 0
رجوع زوجه به مابذل مهریه – وکیل برای مهریه
اقرار زوجه به دریافت تمام مهریه، لزوما به معنای رجوع به مابذل نیست زیرا رجوع مبتنی بر قصد زوجه است و در صورت تردید، اصل بر عدم رجوع است. خلاصه جریان پرونده: آقای م.ب با وکالت خانم و.الف به طرفیت خانم م.ص ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2338
 • 0
درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوج
چنانچه زوج بیماری صرع خود را از زوجه کتمات کرده باشد، از موارد فسخ نکاح است زیرا در زمان نکاح، عرفا، سلامت زوجین و عدم ابتلاء آن به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود بوده که عقد ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2296
 • 0
واگذاری حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی
حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 3094
 • 0
اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد
اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست ح.ه فرزند ع. به طرفیت الف.ر فرزند س.ج به خواسته تجویز ازدواج مجدد ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1657
 • 0
استیفاء از اموال زوجه با اذن وی
چنانچه زوج در طول زندگی مشترک از اتومبیلی که رسما به نام زوجه است استفاده کرده باشد، ظاهرا حاکی از وجود اذن و تبرع است و لذا زوجه نمی تواند ادعای اجرت المثل به علت استیفاء منافع مال را داشته ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1821
 • 0
بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود
در ساعت 9 روز سه شنبه 1387/2/21 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2653
 • 0
رابطه میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد
صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است. «رای دادگاه» تجدید نظر خواهی خانم الف.الف با وکالت ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2340
 • 0
اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه
دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود. «رای دادگاه» در خصوص دعوی ع.ع فرزند ع. طرفیت ف.ص فرزند الف با ...
ادامه مطلب