سایت دادگاه خانواده تهران – ساعت کار دادگاه خانواده - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در دعاوی مرتبط با خانواده، هم دادگاه محل اقامت خانم (زن) صالح به رسیدگی است و هم دادگاه محل اقامت خوانده. فرض کنید که خانمی مقیم شهر تهران است ولی همسر او اصفهان می باشد. خانم می تواند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تهران یا اصفهان، هر کدام که مایل یاشد تقدیم کند ....

حدود صلاحیت رسیدگی دادگاه در جرم رابطه نامشروع (جرایم منافی عفت) - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جرایم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرایم متعددی می شود که از جمله آن ها جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 بخش تعزیرت قانون مجازات اسلامی است. ماده 306 اصلاحی مصوب 24/3/96 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر داشته: «به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود ...

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است ....

حقوق مرد در دوران عقد – حکم عدم تمکین در دوران عقد - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است ....

مشاوره حقوقی خانواده با وکیل طلاق – مشاوره حقوقی طلاق - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مشاوره حقوقی تلفنی گروه وکلای پارسای رایگان است. البته با این توضیح که فقط امکان پاسخگویی به یک سوال وجود دارد. ضمنا به دلیل کثرت مراجعات فقط پاسخگوی ساکنین تهران، حومه و کرج می باشیم. توصیه می شود که سایر هموطنان از وکلای شهر خود برای مشاوره حقوقی استفاده نمایند ....

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهریه یا هبه - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شخصی به موجب سندی، ملک خود را به همسرش منتقل می کند؛ سپس با تقدیم دادخواست مدعی می شود که ملک مذکور را هبه نموده است تا حق رجوع را بری خود ثابت نماید؛ ولی زوجه مدعی می شود که ملک بابت مهریه به وی تملیک شده است؛ قول کدام یک مقدم است؟ ....

مراحل درخواست طلاق توافقی - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

امکان مراجعه مستقیم زوجین به دفترخانه طلاق بدون صدور رای دادگاه وجود ندارد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش برای ثبت رسمی طلاق به دفترخانه طلاق (محضر) مراجعه می شود.

هر کدام از زوجین می تواند بدون حضور، مراحل طلاق توافقی را با وکیل به پایان برساند ....

شوهر کردن مادر، فوت پدر و تکلیف حضانت - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در ماده 1170 قانون مدنی آمده است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»  ....

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بر طبق قانون حضانت که به معنای نگهداری و پرورش است مخصوص اطفال است و طفل از نظر قانون مشمول دختر تا پایان 9 سال قمری و پسر تا پایان 15 سال قمری است.

ماده 1168 قانون مدنی: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.»   ....

تنفر زوجه از زوج، کراهت زوجه در طلاق و بررسی امکان طلاق با آن - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بسیار از ما سوال شده است اگر زوجه (زن) در دادگاه اعلام نماید که دلیل طلاق کراهت از شوهر یا همان تنفر از شوهر است امکان طلاق برای او وجود دارد؟

به طور خلاصه باید گفت که صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر مبنای آن طلاق بگیرد. در طلاق خلع اگر زنی چیزی از مال خود یا مهریه را در قبال طلاق می بخشد....

آخرین مطالب