طلاق توافقی شرایط درخواست، مدارک و هزینه ها - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آنچه در این جا بیان می شود صرفا رویه طلاق توافقی در دادگاه های خانواده شهر تهران است در خصوص سایر شهر ها بهتر است با وکیل طلاق توافقی مستقر در همان شهر یا از دادگاه خانواده آنجا تماس و اطلاع حاصل کنید ....

طلاق توافقی و ابراء ذمه زوج برای قسمتی از مهریه - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سوال: مهریه همسرم 500 سکه تمام بهار آزادی به صورت عندالمطالبه است. دو سال بعد از عقد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، همسرم 350 سکه را با تنظیم سند رسمی "ابراء" نموده است ....

آخرین وضعیت طلاق توافقی در تهران - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

می دانیم که بر طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده دادگاه ها مکلف شده اند که زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهند ...

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج – وکیل طلاق در ایران - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این مختصر سعی شده است که مراحل طلاق خارج از کشور به طور خلاصه و به دور از اطاله گویی و سخت نویسی، اطلاعاتی مفید به هموطنان مقیم خارج از کشور در خصوص طلاق به آن ها ارائه کنیم ....

بررسی امکان تغییر توافقات طلاق توافقی قبل و بعد از رای - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بدانیم که ثبت رسمی طلاق بدون رای دادگاه امکان پذیر نیست پس برای ثبت طلاق توافقی هم زوجین بایستی رای دادگاه در این خصوص داشته باشند. در طلاق توافقی همانطور که به کرات توضیح داده شده است ملاک برای دادگاه توافق زن و شوهر متقاضی است ...

عدم حضور زوج در دادگاه طلاق – عدم حضور زوجه در دادگاه طلاق - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بعضی از مراجعین به دفتر وکالت گروه وکلای پارسای سوال پرسیده اند که ضمانت اجرای عدم حضور مرد در دادگاه طلاق و همچنین عدم حضور زن در دادگاه طلاق چیست؟ ....

تقسیم اموال پس از طلاق - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شاید سوال بسیاری از مردم باشد که آیا تقسیم دارایی هنگام طلاق در قانون وجود دارد؟ و تفکیک اموال زوجین در طلاق چگونه خواهد شد؟

بر طبق ماده 1118 قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد ....

درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در ابتدا توضیح دهیم که منظور از دوران عقد، زمانی است که بین زوجین عقد نکاح دائم منعقد شده است ولی بین آن ها یا نزدیکی (زناشویی) واقع نشده است و یا این که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند. در این سایت به صورت تخصصی و به تفصیل در خصوص راه های طلاق از جانب زوجه توضیح داده شده است ....

وکیل خانواده غرب تهران – وکیل طلاق - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بی شک یکی از مهمترین و خوش نام ترین گروه های وکلای دادگستری در تهران، خاصه در غرب تهران گروه وکلای پارسای است ....

تفاوت طلاق با عسر و حرج و طلاق با 12 شرط ضمن عقد از نظر وکیل طلاق گروه پارسای - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

می دانیم که طلاق از طرف زن در صورتی که مرد مخالف طلاق باشد بسیار دشوار است به عبارت دیگر اگر طلاق توافقی نباشد و زن وکالت در طلاق نداشته باشد در شرایطی می تواند در پرونده طلاق از جانب زوجه موفق باشد که دلیل موجه برای طلاق به دادگاه خانواده ارائه کند ...

آخرین مطالب