فقط تهران و کرج 021-44033677 021-44963487 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه

اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 2341 بازدید

دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی ع.ع فرزند ع. طرفیت ف.ص فرزند الف با وکالت آقای س.ف به خواسته تقاضای صدور گواهی اعسار به تقسیط مهریه خوانده در پرونده کلاسه ۴۲۳/۹۲ موضوع دادنامه ۸۴۷/۹۲ به میزان ۲۰ سکه بدوا هر دو ماه یک سکه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات طرفین شهود تعرفه شده و تحقیقات محلی توسط پاسگاه لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ قانون اعسار و وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی اعسار به تقسیط مهریه و با توجه به ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون آیین نامه اجرای موضوع ماده ۶ نحوه محکومیت های مالی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط مهریه صادر و اعلام می نماید که خواهان باید بدوا ۱۵ سکه تمام بهار آزادی به خوانده دعوی پرداخت نماید و در هر ۳ ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر – شریفی

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ع به طرفیت خانم ف.ص نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۲ مورخه ۹۲/۶/۱۸ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه ۰۱۲۱۹ مبنی بر صدور حکم کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه محکوم به مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده اولا تجدید نظر خواه قبلا بر اساس دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مهریه را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه بر اساس رای قطعی شماره ۰۸۴۷ مورخه ۹۲/۵/۲۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر حکم مقتضی اصدار نموده است و محکوم به تقسیط شده است. ثانیا تجدید نظر خواه بلافاصله پس از صدور رای قطعی مذکور در مورخه ۹۲/۶/۹ مبادرت به تقدیم دادخواست کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را نموده است بدون این که در این فاصله کم حادثه جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا دلیل جدیدی حادث شده باشد به عبارت دیگر خواهان کاهش اقساط به نحوی همان مطالبی را که در پرونده سابق بیان داشته است مجددا تکرار نموده لذا این دادگاه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه داشته و صدور حکم جدید را منطبق با مقررات مربوطه نمی داند و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اعسار مجدد در کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

مطلب مرتبط :   اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه مرادی هرندی – روحانی

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *