در این ایام دفتر باز است 021-44033677 021-44072802 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

حدود اعتبار شرط ضمن عقد وکالت

حدود اعتبار شرط ضمن عقد وکالت

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 953 بازدید

از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت نیز جایز بوده و لازم الوفاء نیست مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کند که در آن صورت لازم الرعایه است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۹۰/۱۰/۷ خانم ن.ق با وکالت خانم پ.س دادخواستی به طرفیت آقای م.ب به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند ب عقد تقدیم دادگستری ملایر نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که موکله همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد با توجه به وکالت نامه تنظیمی در خصوص مطلقه نمودن زوجه و نظر به اختلافات حاصله فی ما بین زوجین تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند ب عقدنامه دارد رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع می گردد و جلسه دادگاه در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۶ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد و خوانده علی رغم ابلاغ وقت حضور پیدا نمی کند وکیل خواهان اظهار می دارد بنا به تقاضای موکله و به استناد وکالت نامه تفویضی از ناحیه زوج به ایشان به شماره ۷۵۵۰۴ – ۸۵/۱۲/۲ تقاضای طلاق موکله را دارم وکالت تام الاختیار است با توجه به این که ادامه زندگی مشترک برای موکله به دلیل سوء معاشرت زوج مقدور نیست استدعای صدور رای به شرح خواسته را دارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کندزوجه داور خود را معرفی ولی زوج در مهلت تعیین شده داور معرفی نمی کند و دادگاه با تقاضای وکیل زوجه برای زوج داور انتخاب می نماید در این خلال آقای س.ع به عنوان وکیل زوج انتخاب می گردد و وکالت نامه تقدیم دادگاه و ضمیمه پرونده می گردد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه نیز پیوست می شود و دادگاه نهایتا پس از اخذ نظر داوران ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۲۴ – ۹۱/۴/۲۵ توجها به اظهارات وکیل خواهان در اصرار به طلاق و عدم هر گونه دفاع از ناحیه خوانده و وکیل وی و لحاظ وکالت نامه بلاعزل که زوج جهت طلاق به زوجه داده است و حق طلاق را به وی تفویض نموده است دعوی زوجه را وارد تشخیص و مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ذیل بند ۵ از ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر می نماید و نوع طلاق را به علت بذل یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه توسط زوجه به زوج خلعی اعلام می کند و قید می نماید زوجه می تواند با ارائه دادنامه به احد از دفاتر رسمی طلاق با وکالت مندرج در عقدنامه خود را مطلقه نماید و رای صادره را غیابی اعلام میکند. آقای م.ب با وکالت س.ع نسبت به رای غیابی صادره واخواهی می کند و دادگاه در تاریخ ۹۱/۸/۲ با حضور وکلای زوجین به درخواست واخواهی رسیدگی می نماید وکیل واخواه (زوج) اظهار می دارد موکل در برهه ای از زمان مبتلای به اعتیاد مواد مخدر شده بود و خوانده با سوء استفاده از این موقعیت موکل را به دفترخانه اسناد رسمی برده با هماهنگی دفترخانه وکالت در طلاق از موکل اخذ نموده است و موکل به هیچ وجه قصد طلاق نداشته و ندارد و تقاضای ابطال وکالتنامه به استناد ماده ۱۹۳ قانون مدنی نموده که در همین شعبه مطرح رسیدگی است وکیل واخوانده اظهار می دارد شخص واخواه با میل و اراده خود به محضر مراجعه و وکالتنامه موضوع پرونده را تنظیم کرده است و وکالت اعطایی با قصد و رضا بوده است … دادگاه پرونده استنادی راجع به وکالتنامه را ملاحظه و معلوم گردید که پس از تقدیم دادخواست توسط زوج دایر بر ابطال وکالت نامه به لحاظ عدم پیگیری و عدم حضور در دادگاه منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده است دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام می کند و طی دادنامه شماره ۰۰۹۹۸ – ۹۱/۹/۲۵ واخواهی را رد و دادنامه واخواسته را تایید می کند زوج با وکالت آقای س.ق از این رای تجدید نظر خواهی می نماید و مطالب قبلی را که در مرحله واخواهی اعلام کرده است را تکرار می نماید و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان محول می گردد و این دادگاه نیز پاره ای اقدامات قضایی معمول و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و با این استدلال که گرچه وکیل زوج در دادخواست نجدید نظر خواهی اعلام داشته است که دادخواست فسخ وکالت نامه مورد بحث را مطرح کرده اند لیکن علی رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح پیرامون دعوی مذکور حاضر نشده اند مضافا بر این که در ذیل وکالت نامه زوج حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نموده است تجدید نظر خواهی را غیر وارد عنوان و دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می کند. آقای س.ع به وکالت از زوج نسبت به رای دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح دادخواست فرجام خواه قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مطلب مرتبط :   رجوع زوجه به مابذل مهریه - وکیل برای مهریه

«رای دیوان»

دادنامه فرجام خواسته مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا خواسته زوجه استیذان اعمال وکالت نامه شماره ۷۵۵۰۴ – ۸۵/۱۲/۲۰ دفتر اسناد رسمی … حوزه ثبتی ملایر بوده که به موجب آن فرجام خواه (زوج) به زوجه جهت اقدام به طلاقش وکالت اعطاء نموده است هر چند در وکالت نامه مزبور زوج حق عزل وکیل را از خود اسقاط کرده است لیکن از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط ضمن آن نیز جایز و لازم الوفاء نمی باشد مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب کند و در آن صورت لازم الرعایه است که اوراق پرونده حکایت روشنی از این امر ندارد و با توجه به این که موکل (زوج) دعوی ابطال وکالت و مالا عزل عزل وکیل را مطرح نموده است مقتضی بوده دادگاه راجع به تنظیم سند وکالت و چگونگی اسقاط حق عزل وکیل از ناحیه موکل و احیانا استعلام از دفترخانه مربوطه و یا اخذ توضیح از سردفتر موضوع را روشن و سپس مبادرت به انشاء رای می نمود علی هذا وضعیت حاضر به جهت اشعاری رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار انصاری – جعفری

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *