نمونه دادخواست طلاق با وکالت زوجه - وکالت بلا عزل در طلاق توافقی - 5.0 از 5 از 9 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه کمتر کسی است که نداند در قانون اختیار طلاق با مرد است و چقدر برای یک زن دشوار است که بخواهد از طریق اثبات عسر و حرج یا تحقق یکی از شروط چاپی ضمن عقد طلاق بگیرد. اما وکالت در طلاق زوجه که به وکالت حق طلاق زن در جامعه شهرت پیدا کرده است به این صورت است که زوج در ضمن عقد به عنوان شرط نتیجه به زوجه وکالت تام طلاق می دهد و گرفتن حق طلاق بعد از ازدواج اینگونه است که زوجین یا زوج فقط به دفتر اسناد رسمی (نه دفتر ازدواج و طلاق) مراجعه می کند و به زوجه و یا به هر شخص دیگری که تمایل داشته باشد حق طلاق محضری و به تعبیر درست حقوقی وکالت در طلاق می دهد. در این جا حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه مثل این که طلاق به شرط بذل کل یا بخشی از مهریه باشد و یا این که وکالت بلا عزل باشد و یا قابل عزل باشد، همه بستگی به اراده زوج دارد.

خوب است که بدانید وکالت مذکور می تواند مشروط به وقوع امری گردد مثلا اگر مرد همسر دوم چه به صورت دائم یا موقت اختیار کند زن وکیل در طلاق از جانب زوج باشد. همچنین وکالت می تواند به صورت مطلق هم باشد یعنی این که زن حتی بدون دلیل و به صرف تمایل به طلاق بتواند از وکالت خود استفاده کند و بدون حضور شوهر طلاق بگیرد.

اگر زوج خارج از کشور باشد نیاز است به یکی از کنسولگری های ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق تنظیم نماید.

در دو روش گفته شده یعنی اخذ وکالت در ضمن عقد و اخذ وکالت بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک هر دو برای رسیدن به رای دادگاه برای طلاق، نیازمند حضور وکیل دادگستری است با این توضیح که معنای وکالت در طلاق زن این است که او در گرفتن و انتخاب وکیل دادگستری از جانب شوهر بر طبق حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه وکیل است که با این وصف و بودن وکیل مع الواسطه شوهر، دیگر نیازی به حضور زوج نیست.

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت مع الواسطه

نمونه دادخواست طلاق با وکالت زوجه

خواهان خانم/آقای...
خوانده خانم/آقای...
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و     مستندات

1.وکالتنامه وکیل    

2. وکالتنامه رسمی به شماره ... دفترخانه ...  

3.کپی مصدق عقدنامه زوجین      

4. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی زوجین

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام و تقدیم احترام

زوجین بر طبق عقدنامه رسمی شماره ... مورخ ... با مهریه 110 سکه تمام بهار آزادی در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشند و زوج به استناد وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ... دفترخانه ... اهواز به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر و حق قبول بذل هر مقدار از مهریه داده است که در این راستا، زوجه از جانب شوهر به ........ وکیل دادگستری وکالت داده است. بنابراین با توجه به توافقاتی که در جلسه دادگاه و نزد مشاوره اعلام خواهد شد صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست.

 

امضاء

44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط:

 

آخرین مطالب