قبول وکالت فقط تهران و کرج تهـــران کـــــرج ۰۲۱-۴۴۰۳۳۶۷۷ ۰۲۱-۴۴۰۷۲۸۰۲ ۰۲۶-۳۴۲۱۴۴۴۰ ۰۲۶-۳۴۲۱۴۴۴۱
عکس پس زمینه سایت وکلای پارسای عکس پس زمینه سایت عکس پس زمینه سایت

درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوج

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بروزرسانی: ۳ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 7066 نفر
5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

چنانچه زوج بیماری صرع خود را از زوجه کتمات کرده باشد، از موارد فسخ نکاح است زیرا در زمان نکاح، عرفا، سلامت زوجین و عدم ابتلاء آن به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود بوده که عقد نکاح مبنیا بر آن واقع گردیده است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۸ آقای ع.م به وکالت از طرف خانم ر.س به طرفیت آقای م.د دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح فی ما بین زوجین به لحاظ فقدان شرط صفت در خوانده تقدیم و توضیح داده که موکله با این وصف که زوج از سلامت روحی و جسمی و روانی برخوردار می باشد حاضر به ازدواج با نامبرده طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ ۹۱/۲/۲۹ گردیده است و پس از سکونت زوجه در منزل زوج متوجه گردیده که نامبرده طی چندین سال متمادی مبتلا به بیماری صرع بوده و این موضوع را از موکله و خانواده اش مخفی نگه داشته است لذا با عنایت به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و شهود تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده شیرلز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد آقای ر.الف وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی وکیل حوانده طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان نموده است. وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه به مستندات دادخواست آنچه مد نظر موکله بوده که زوج حسب شواهد و قرائن دارای سلامت جسمی و روحی بوده باشد که عقد نیز متباینا بر همین موضوع واقع گردیده در صورتی زوج سال های متمادی از بیماری صرع رنج می برد که موکله و حتی شهود و اطرافیان نیز از این موضوع بی اطلاع بوده اند و این عیب خوانده از نظر موکله و حتی سایرین مخفی ماند بنابراین شهودی متعدد حاضر به ادای شهادت در این مورد می باشند تقاضای رسیدگی و معرفی زوج به پزشکی قانونی را دارم. سپس دادگاه زوج را جهت معاینه و تشخیص بیماری ایشان به پزشکی قانونی معرفی نموده و پاسخ واصله در برگ ۳۷ پرونده حاکی است که لازم است نوار مغز انجام داده و به همراه زوجه جهت معاینه و اظهار نظر نهایی در این مرکز حضور یابد دادگاه مجددا زوجین را جهت معاینه و اظهار نظر نهایی به پزشکی قانونی معرفی نموده و اصل معرفی نامه را تحویل زوج داده است. ولی نظریه پزشکی قانونی در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۴ – ۹۱/۱۲/۲۷ با اعلام این که موضوع را به پزشکی قانونی جهت تشخیص بیماری صرع زوج و این که بر فرض وجود صرع موجب موجب عسر و حرج زوجه می گردد یا خیر ارجاع داده و پزشکی قانونی پس از مراجعه زوج اعلام نظر نهایی را منوط به حضور زوجه در پزشکی قانونی دانسته که علی رغم اعلام ضرورت حضور زوجه به وکیل ایشان در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۲ و گذشت بیش از ده روز از تاریخ اعلام به وکیل خواهان جهت معرفی به پزشکی قانونی حضور نیافته است و این که اثبات وجود صرع یا عدم بیماری و یا شدت آن و عسر و حرج زوجه ناشی از وضعیت مورد ادعا منوط به پزشکی قانونی است و با شهادت شهود قابل اثبات از حیث علمی و پزشکی نیست و با ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان فارس وارد رسیدگی شده در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۵/۲۰ که با حضور زوجین و وکیل تجدید نظر خواه تشکیل گردیده و زوجیت به اتفاق اظهار داشتند که جهت اعزام به پزشکی قانونی آماده ایم سپس دادگاه زوجین را جهت معاینه از زوج و تشخیص بیماری صرع نامبرده و این که آیا نامبرده در تاریخ ۹۱/۲/۲۹ مبتلا به بیماری صرع بوده است یا خیر به پزشکی قانونی استان فارس معرفی نموده و پاسخ واصله به شرح برگ ۶۶ پرونده حاکیست که بر اساس مستندات پزشکی ارائه شده به این مرکز آقای م.د فرزند ع. سابقه ابتلاء به بیماری صرع از بهمن ماه سال ۸۹ داشته و در حال حاضر نوار مغزی وی طبیعی و بیماریش کنترل می باشد و بر طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بایستی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۶/۳۰ که با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت مواقعه صورت گرفته و هشت ماه عقد بودیم و سپس عروسی کردیم من پس از عروسی متوجه بیماریش شدم بعد از عروسی فقط پانزده روز با ایشان زندگی کردیم و بعد از عروسی این اتفاق افتاده است. وکیل تجدید نظر خوانده که در اثناء دادرسی در دادگاه حضور یافته اظهار داشت موکل بعد از ازدواج متوجه بیماری خود گردیده و مبادرت به درمان نموده است و قبل از آن حسب اظهارات موکل و شهودی که حاضر به شهادت می باشند ایشان از بیماری خود مطلع نبوده و تخلفی از باب عقد صورت نگرفته است وکیل تجدید نظر خواه اظهار داشت زوج برابر سوابق ارائه شده به پزشکی قانونی و دادگاه بدوی از سال ۸۹ تا کنون از این بیماری رنج می برد و تا دو سال آینده نیز می بایست تحت درمان و معالجه باشند به هر تقدیر بیماری وی از موکله مخفی مانده تا جایی که حتی در زمان عقد نیز خود و خانواده اش نیز از این موضوع بی اطلاع بوده اند تا این که تصادفا در منزل زوجه، زوج دچار تشنج شده که متعاقبا بر موکل و خانواده اش آشکار گردید و به همین علت نیز موکله بنا به شرایطی که عقد بر آن جاری شده بود مراتب عدم اطلاع خود و نیز عدم رضایتش به زندگی زناشویی را به زوج و خانواده اش اعلام نمود بنابراین مبرهن است که زوجه از بیماری زوج بی اطلاع بوده چرا که چنانچه یک در صد از این موضوع اطلاعی می داشت با توجه به میزان تحصیلی و شخصیت اجتماعی وی هرگز راضی به چنین ازدواجی نمی شد سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۴۱ – ۹۲ مورخ ۹۲/۶/۳۱ با استدلال این که به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۱/۵/۷۱۱/۱۶۳۹/۱ مورخ ۹۲/۵/۲۶ تجدید نظر خوانده از بهمن ماه ۸۹ مبتلا به بیماری صرع بوده و با ملاحظه تاریخ ازدواج طرفین ۱۳۹۱/۲/۲۹ مشخص می گردد زمان وقوع عقد بیماری مزبور در تجدید نظر خوانده مستقر بوده هر چند در نظریه مزبور آمده است «در حال حاضر نوار مغزی وی طبیعی و بیماریش کنترل می باشد و طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بالینی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد» صرف نظر از تناقص صدر و ذیل نظریه، توجه به این که بیمار تا دو سال آینده می بایست مصرف دارو را ادامه دهد این موضوع حکایت از استمرار بیماری صرع در نامبرده دارد با توجه به این که کل ازدواج ها بر مبنای سلامت زوجین از بیماری های غیر متعارف منعقد می گردد با وصف مزبور در تحقق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تردیدی باقی نمی ماند لازم به ذکر است ملاحظه تاریخ عقد و این که بنا بر اظهارات تجدید نظر خواه که مصون از تکذیب مانده پس از ماه ها عقد مراسم عروسی صورت گرفته و مشارالیها به محض اطلاع از بیماری همسرش در زمان پس از عروسی در فاصله چند روز منزل مشترک را ترک نموده بنابراین فوریت در اعمال حق فسخ نیز مراعات گردیده است لذا دادگاه دادنامه فرجام خواسته را نقض و به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم بر فسخ نکاح منعقده میان طرفین صادر و اعلام می نماید. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۹۲/۷/۲۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۲/۸/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

مطلب مرتبط :   بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمه زوج نمی شود

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دیوان

فرجام خواهی آقای م.د با وکالت آقای ر.الف نسبت به دادنامه ۷۴۱ – ۹۲ مورخ ۹۲/۶/۳۱ شعبه بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان فارس که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر فسخ نکاح فی ما بین زوجین صادر نموده است وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اظهارات زوجه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۶/۳۰ و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ ۶۶ پرونده که طی آن صریحا اعلام گردیده که زوج فرجام خواه از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ مبتلا به بیماری صرع بوده و طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بایستی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد که مصرف دارو تا دو سال دیگر ظهور بر استمرار بیماری نامبرده دارد و این که زوجین در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۹ با هم ازدواج نموده اند و در تاریخ ازدواج زوج فرجام خواه طبق نظریه پزشکی قانونی مبتلا به بیماری صرع بوده و به این ترتیب نامبرده فاقد صفت سلامت که عرفا سلامت زوجین و عدم ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود می باشد بوده که عقد نکاح فی ما بین مبنیا بر آن واقع گردیده است و توجها به استدلال صائب و موجه منعکس در دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه مرقوم وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

مطلب مرتبط :   واگذاری حضانت فرزند پسر قبل از 7 سالگی

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

وکیل خانواده در تهران       ۰۹۱۲۲۵۴۷۶۹۹ – ۰۹۱۲۷۹۲۳۶۱۱ – ۴۴۹۶۳۴۸۷ – ۴۴۰۳۳۶۷۷

لینک های مرتبط:

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از وراث زوج

وکیل خانواده غرب تهران – وکیل طلاق

طلاق از جانب زوج از نظر حقوق مالی مزیتی برای زوجه دارد؟

مهریه زن باکره بعد از فوت شوهر چگونه است؟

طلاق به دلیل نازایی مرد (عقیم بودن و ناباروری مرد)

بهترین وکیل خانواده در تهران – بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در تهران – وکیل خوب خانواده در تهران – وکیل خوب برای طلاق

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران و کرج با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

... ...